تب ، درجه حرارت کمیسیون تبلیغات انتخابات

تب ، درجه حرارت: کمیسیون تبلیغات انتخابات رسانه ملی نماینده مجلس ستاد انتخابات کشور خبر سیاسی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بهداشت و درمان ۸.۹ درصد ، تورم نقطه به نقطه ۸.۹ درصد

بر اساس اطلاعات مرکز آمار کشور عزیزمان ایران تورم نقطه به نقطه در تیر ماه ۸.۹ درصد و تورم هر سال به ۷.۶ درصد رسیده هست. تورم هر سال گروه بهداشت و درمان نیز به ۸

بهداشت و درمان ۸.۹ درصد ، تورم نقطه به نقطه ۸.۹ درصد

تورم نقطه به نقطه ۸.۹ درصد/ بهداشت و درمان ۸.۹ درصد

عبارات مهم : خوراکی

بر اساس اطلاعات مرکز آمار کشور عزیزمان ایران تورم نقطه به نقطه در تیر ماه ۸.۹ درصد و تورم هر سال به ۷.۶ درصد رسیده هست. تورم هر سال گروه بهداشت و درمان نیز به ۸.۹ درصد رسیده هست.

به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در تیر ماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۸.۲ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد زیاد کردن داشته هست. زیاد کردن شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۸.۹ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۹.۴ درصد)، ۰.۵ واحد درصد کم کردن یافته هست. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهی به تیر ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۶ درصد است که نسبت به همین اطلاع در خرداد ماه ۱۳۹۶ (۷.۴ درصد)، ۰.۲ واحد درصد زیاد کردن یافته است.

بهداشت و درمان ۸.۹ درصد ، تورم نقطه به نقطه ۸.۹ درصد

همچنین شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۳۰۳.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد زیاد کردن نشان می دهد. شاخص گروه عمده “خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات ” نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳.۵ درصد زیاد کردن نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱.۰ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۶ (۱۰.۴ درصد)، ۰.۶ واحد درصد زیاد کردن یافته هست. شاخص گروه مهم «خوراکی ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۳۰۱.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد زیاد کردن نشان می دهد. شاخص گروه مهم «خوراکی ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳.۹ درصد زیاد کردن نشان می دهد و قیمت تورم دوازده ماهه این گروه ۱۱.۱ درصد است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در تیر ماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۲۹.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد زیاد کردن داشته هست. میزان زیاد کردن شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۰ درصد بوده است و قیمت تورم دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۶.۲ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۶ (۶.۲ درصد)، تغییری نداشته است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار کشور عزیزمان ایران تورم نقطه به نقطه در تیر ماه ۸.۹ درصد و تورم هر سال به ۷.۶ درصد رسیده هست. تورم هر سال گروه بهداشت و درمان نیز به ۸

همچنین آمارها نشان می دهد در میان گروه های خوراکی ها، تورم نان و غلات معادل ۹.۳ درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان معادل ۱۴.۱ درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ معادل ۶.۵ درصد، سبزیجات معادل ۱۸.۸ درصد بوده هست. تورم دخانیات نیز ۱۰.۳ درصد برآورد شده است است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم پوشاک و کفش ۵.۹ درصد، آب، برق و سوخت ۱۳.۱ درصد، بهداشت و درمان ۸.۹ درصد، حمل و نقل ۵.۴ درصد، آموزش ۱۱.۴ درصد، هتل و رستوران ۷.۸ درصد بوده است.

واژه های کلیدی: خوراکی | بهداشت | خوراکی | دخانیات | دخانیات | خوراکی ها | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz